HANA1 APARTMENT HOTEL

Lô 6-7-8 Đường Võ Cường 4, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

HANA2 APARTMENT HOTEL

Số 7, Đường Võ Cường 12, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Hotline: 0964845538